تومور مچ پا

تومور مچ پا

تومور مچ پا دگرگونی و تغییر ژنتیکی سلول‌ها سبب تکثیر غیر قابل کنترل سلول‌ها و بروز تومور در اندام‌های بدن یا استخوان‌ها می‌شود. تومور استخوان می‌تواند به هر یک از استخوان‌های بدن آسیب برساند. تومور استخوانی ممکن است یک تومور استخوان اولیه باشد، یعنی از ابتدا در استخوان ایجاد شود یا متاستاز استخوا...
تومور ران پا

تومور ران پا

تومور ران پا زمانی که سلول های تشکیل دهنده بافت ها به علت تغییراتی که در ساختار طبیعی آن ها ایجاد شده است دچار رشد و تقسیم های غیر عادی و پی در پی می شوند توده های بافتی به نام تومور تشکیل می شود. تومور ها در انواع بافت ها به وجود می آیند […]...
تومور پاشنه پا

تومور پاشنه پا

تومور پاشنه پا استخوان پاشنه بزرگترین استخوان از بین 26 استخوان پای انسان است که دارای 33 مفصل و شبکه ای بیش از 100 تاندون، عضله و رباط است. مانند تمام استخوان‌ها، تحت تأثیرات بیرونی است که می‌تواند بر یکپارچگی و توانایی نگه داشتن ما روی پاها تأثیر بگذارد. درد پاشنه، که بعضاً ناتوان کننده [&helli...
تومور ساق پا

تومور ساق پا

تومور ساق پا اگر ساق پای شخصی آسیب ببیند احتمالا روی پایش برجسته شده و دچار التهاب موقت می شود. با وجود این، هیچ دلیل  آشکاری برای علت به وجود آمدن این گونه برجستگی ها و توده روی ساق پا  وجود ندارد؛ اما امکان دارد که بعضی از این برآمدگی ها گویای شرایط و بیماری […]...
تومور مچ دست

تومورهای استخوانی دست و تومور مچ دست

تومور مچ دست تومور مچ دست تومور مچ دست تومور استخوانی مچ دست تومور استخوانی دست شامل ۸ استخوان کوچک (کارپ) است که با یکدیگر، دو انتهای استخوان اولنا و رادیوس، ۵ عدد استخوان های کف دست (متاکارپ) مفصل می شوند. کیست های استخوانی (خوشخیم) گرانولوم سلول ژئانت (خوشخیم متهاجم) تومور براون (Brown Tumor) ...